Åsa Ramel

Arbetsrättsjurist

Åsa är avtalsansvarig för Apoteksföretagen inom Almega Tjänsteförbunden. Åsa är även Almegas dataskyddsombud.

Bransch/Förbund

Apoteksföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 46
Mobiltelefon: +46 70 345 68 46
Epost: asa.ramel@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm