Åsa Ellsäter

Art Director, marknadsföring

Åsa arbetar som Art Director på Almegas Kommunikationsenhet med bland annat strategiska utvecklingsprojekt, grafisk form och marknadsstöd.

Sakområde

Kommunikation

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6898
Mobiltelefon: +46 72 732 6898
Epost: asa.ellsater@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm