Andreas Eriksson

Expert/Specialist/Sakkunnig

Bransch/Förbund

Serviceföretagen

Sakområde

Näringspolitik

Kontakt

Telefon: +4687626117
Mobiltelefon: +46722356117
Epost: andreas.eriksson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm