Anders Graneld

Arbetsrättsjurist

Anders arbetar som förhandlare och rådgivare på Almega med inriktning Spårtrafikföretagen, Järnvägsinfrastrukturföretagen och Kommunikationsföretagen.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Kommunikationsföretagen, Spårtrafikföretagen, Järnvägsinfrastruktur, Spel HRF

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +4687626935
Mobiltelefon: +46703466407
Epost: anders.graneld@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm