Anastassiya Melikhova

Föräldraledig

Ekonom/Controller

Sakområde

Verksamhetsstöd

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 56
Mobiltelefon: +46 76 118 82 06
Epost: anastassiya.melikhova@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm