Strategi 2020 är en långsiktig strategi som både ska stärka Almegas medlemsnytta och göra den ännu tydligare, och stärka vår förmåga att lösa de uppdrag vi får av medlemsföretagen i Almegaförbunden.

I verksamheten under 2017 har vi planerat in projekt som ska hjälpa oss att nå följande positioner till 2020:

  • Tjänsteföretagens starka röst i samhällsdebatten
  • Den moderna arbetsgivarorganisationen som leder utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen och framtidens avtal
  • Tjänsteföretagens självklara förstahandsval

För att uppnå detta fokuserar vi på projekt inom sju strategiska utvecklingsområden.

Ladda ner hela verksamhetsplanen i PDF-format