Vår verksamhet under 2019

Strategi 2020 är en långsiktig strategi som både ska stärka Almegas medlemsnytta och göra den ännu tydligare, och stärka vår förmåga att lösa de uppdrag vi får av medlems­företagen i Almega­förbunden.

I verksamheten under 2019 har vi planerat in projekt som ska hjälpa oss att nå följande positioner till 2020:

  • Tjänste­företagens starka röst i samhällsdebatten
  • Den moderna arbetsgivar­organisationen som leder utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen och framtidens avtal
  • Tjänste­företagens självklara förstahandsval

För att uppnå detta fokuserar vi på projekt inom sju strategiska utvecklingsområden.

Almegas styrelse