Årsmöte i Stockholm den 1 september

Välkommen till årets viktigaste medlemsmötesplats!
Almega Tjänsteföretagens årsmöte på Kungliga Myntkabinettet torsdag den 1 september i Stockholm.

Här kommer du att utöver årsmötet få en presentation av Almega Tjänsteföretagens branschorganisationer.
Naturligtvis ska vi även detta år äta gott och ha en trevlig stund ombord på Strömma Kanals M/S Gustafsberg VII!


Var: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm
När: Torsdagen den 1 september, se program nedan

Ärenden

De ärenden som kommer att behandlas på årsmötet framgår av bifogad föredragningslista inklusive bilagan "Årsredovisning 2015".

Utöva rösträtt

För att kunna upprätta röstlängd vill vi påminna om stadgarnas bestämmelser som säger att medlem som önskar utöva rösträtt för egen del eller som ombud för annan medlem, ska göra anmälan till Almega Tjänsteföretagens kansli i Stockholm minst tre dagar före mötet och bifoga fullmakt i det fall man önskar företräda annan medlem (blankett att utöva rösträtt bifogas här).

Förslag till val

Eventuella förslag till val ska senast den 25 augusti meddelas valnämnden; Erik Grönberg, SDR Gruppen AB, Box 1524, 751 45 Uppsala.

Preliminärt program

13.00          Kaffe och registrering
13.30          Årsmötets öppnande
14.30          Bensträckare
14.45          Presentation av Almega Tjänsteföretagens branschorganisationer
15.45          Drink och mingel på Myntkrogen
17.00          Avfärd med m/s Gustafsberg VII från Skeppsbron   
20.30         Åter i hamn vid Nybrokajen, kajplats 8 i Nybroviken

Aktivitet, middag och underhållning

Almega Tjänsteföretagen bjuder på aktiviteter samt årsmötesmiddag med underhållning på m/s Gustafsberg.

Formell kallelse och årsmöteshandlingar

Formell kallelse inklusive årsmöteshandlingar skickas ut tidigast 30 dagar före årsmötet och senast 10 dagar innan årsmötet i enlighet med Almega Tjänsteföretagens stadgar.

Frågor

Frågor om årsmötet ställs till Anne Callvik, 08-762 66 31 alt anne.callvik@almega.se


Med vänlig hälsning

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör och VD
Almega Tjänsteföretagen

 

Här anmäler du dig!

Anmäl vilka aktiviteter du vill delta i, fyll i dina uppgifter och om du har speciella önskemål/behov.

Fält markerade med * innebär att informationen är obligatorisk

Jag deltar i:*