Branschstyrelsen arbetar för att tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor och består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen utgör även förhandlingsdelegation vid branschavtalförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor. Branschen består av cirka 320 företag.

Ordförande i branschstyrelsen är:
Stefan Hesselgren, AB Svensk Bilprovning

Övriga ledamöter är:
Yvonne Buddenbaum Pereira, Osram AB
Fredrik Flygare, Stanley Security Sverige AB
Susann Nilsson, ALcontrol AB
Anita Olson, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Lotta Söderström, Crane AB