Almega Utbildningsföretagen, är en arbetsgivarorganisation inom Almega Tjänsteförbunden. Almega Utbildningsföretagen bildades under 1996. Samtidigt valdes en branschstyrelse i syfte att skapa ett forum för branschspecifika frågor.

Vägledande för verksamheten är att med utgångspunkt från medlemsföretagens behov och de speciella förutsättningarna inom branschen söka skapa bl a flexiblare regler rörande anställnings- och arbetsvillkor.

Styrelse

Vald vid Almega Utbildningsföretagens årsmöte den 22 maj 2013.

Stefan Hansson, ordförande, VD Aventus AB
Astrid Westfeldt Corneman, VD STF Ingenjörsutbildning AB
Helena Skåntorp, VD Lernia AB
Roger Sjögren, VD Hyper Island
Jonas Johansson, VD Academedia Eductus AB
Kjell Westerberg, VD Gällöfsta
Katarina Andrén, VD Executive Foundation Lund

Kollektivavtal

Inom Almega Utbildningsföretagen träffas kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer.