Almega Säkerhetsföretagen bildades i maj 1996. Förutom arbetsgivarfrågor lägger styrelsen ner ett betydande arbete på branschutvecklingsfrågor med fokus på lagstiftning, utbildning, arbetsmiljö, offentlig upphandling och kvalitet

Almega Säkerhetsföretagen är delägare i BYA – Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd som tillhandahåller utbildning för bland annat väktare, ordningsvakter och skyddsvakter. Läs mer på www.bya.se.

Genom BYA driver vi också Säkerhetsgymnasiet, en fristående gymnasieskola placerad i Kista. Läs mer på www.sakerhetsgymnasiet.se. I dessa frågor jobbar Almega Säkerhetsföretagen i nära samarbete med Svenska Transportarbetareförbundet. Vi är också medlemmar i CoESS - Confederation of European Security Services – som tillvaratar branschens intressen på europanivå.

Säkerhetsföretagen består i dag av cirka 170 medlemsföretag med cirka 17.000 helårsanställda.

Styrelsen

Säkerhetsföretagens styrelse består av representanter för medlemsföretagen. Styrelsen utgör avtalsdelegation vid avtalsförhandlingar.

Styrelsen består av följande ledamöter:
Joachim Källsholm, Securitas Sverige AB, ordförande
Erik Kocken Wennerholm, G4S Secure Solutions AB
Conny Söderström, Bevaknings AB Prevendo
Anders Lundström, Addici Security AB
Patrik Högberg, Loomis Sverige AB
Anders Lönnebo, Svensk BevakningsTjänst AB
Andreas Gyllestrand, Cubsec
Torbjörn Fredriksson, Prevent Bevakning
Robert Svensson, Security Assistance Syd AB
Kalle Boumedienne, Nokas Cash