Almega Hemserviceföretagen är en bransch inom Almega Tjänsteförbunden som organiserar företag vilket arbetar med servicearbete som utförs i hemmiljö.

Branschen har tecknat kollektivavtal med Kommunal på arbetarsidan och med Ledarna på tjänstemannasidan.

Almega Hemserviceföretagen ser till att du som arbetsgivare får stöd vad gäller anställningens ingående och upphörande. Vi erbjuder dig service och rådgivning i alla frågor som rör arbetsrätt, arbetstid och arbetsmiljö. Vi håller dig informerad om nyheter i lagar och avtal och hur det ser ut på arbetsmarknaden. Arbetsgivarguiden

Almega Hemserviceföretagen har även förhandlat fram en ansvarsförsäkring för branschen och som medlem får du även tillgång till allmännakontraktsvillkor.

För branschen har Almega utarbetat ett utbildningsmaterial, ”Professionell Hemservice”, som är en bok som du kan använda vid utbildning av dina medarbetare. Den kan du beställa via vår webbshop. Du hittar den under rubriken Hemservice.

Branschstyrelse

Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB, ordförande
Ingalill Fägerhielm, Systrarna Tork AB
Birgitta Björk, Humankapitalet Blekinge AB
Christoffer Sjögren, Städarna Sverige AB