Almega Hemserviceföretagen är sedan 1/1-2016 en del av Almega Serviceföretagen.


För mer information om branschen se Almega Serviceföretagen

Almega Hemserviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega Serviceföretagen (Almega Tjänsteförbunden) och organiserar företag som utför hushållsnära tjänster (RUT) i hemmiljö.