Personuppgiftslagen (PuL)

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Almega kommer att behandla dina uppgifter för administration, tillhandahålla tjänster, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar samt att sända dig information rörande aktuella frågor. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Almega och Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller vill ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta kursadministratören.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år skriftligt begära registerutdrag. Begäran måste vara undertecknad och ska skickas till följande adress (observera att begäran via e-post inte är giltig).

Almega AB
Box 5545
102 04 Stockholm