My Bergdahl, näringspolitisk expert och förbundsjurist TechSverige inom Almega

”Det är en organisation med ett starkt intresse för samhälls­utveckling – alla vill vara med och bidra.”

Det starka intresset för samhälls­utveckling, goda samarbetsformer, och en nära dialog med medlemmarna var några av de saker som lockade My Bergdahl till It&Telekom­företagen, ett av Almegas nio förbund. Idag arbetar hon som näringspolitisk expert och driver frågor inom telekom och digital infrastruktur som är till nytta för branschen som helhet.  

 

Vad innebär din roll som näringspolitisk expert?

”Jag arbetar framför allt med frågor som rör telekom och digital infrastruktur som 5G, bredband och mobiltäckning. Det handlar om påverkansarbete, både utåtriktad och inåtriktat, men också om att skapa nätverk och samverkansplattformar för våra medlems­företag.

Våra nästan 1 400 medlems­företag, som är verksamma inom it och telekom, är ingen heterogen grupp, vilket innebär att vi driver frågor som är till nytta för branschen som helhet och som skapar goda marknadsförutsättningar. I breda frågor har vi också ett gott samarbete med andra förbund och samverkansgrupper. Till exempel har vi tagit fram en gemensam överenskommelse med Tåg­företagen om hur mobiltillgängligheten på tåg ska förbättras.”

Varför sökte du dig till TechSverige?

”Jag har jobbat med telekomfrågor i många år och tycker att det är ett otroligt spännande område. Jag såg TechSverige som en aktiv organisation som vill driva branschens frågor framåt och samtidigt verka för dialog som bidrar till att lyfta branschen på ett positivt sätt. Den andan tilltalar mig. Det är en organisation med ett starkt intresse för samhälls­utveckling – alla vill vara med och bidra. Ett så genuint intresse hos alla har jag nog inte stött på tidigare.

Att arbeta för en medlems­organisation är speciellt. Vi arbetar för medlemmarnas nytta med deras stöd, vilket innebär att vi måste få dem engagerade i frågorna vi vill driva. I tidigare uppdrag som jag har haft, inom till exempel Regeringskansliet eller på myndighet, har uppdraget mer haft formen av en beställning att leverera utifrån. Här gäller det att lyssna in och ha en nära dialog med medlems­företagen eftersom uppdraget inte är lika tydligt definierat. Det gör jobbet väldigt spännande, mer dynamiskt och mindre statiskt.”

Hur skulle du beskriva dina kollegor?

”Nyfikna personer med samhällsengagemang, som gillar att nätverka och drivs av viljan att bidra och förbättra för medlems­företagen. För att trivas här tror jag att du ska gilla att göra saker tillsammans och ha en prestigelös inställning. Att du är någon som förstår att det behövs en bra samverkan mellan det offentliga och näringslivet för att kunna bygga ett starkt samhälle.”

Tillbaka till Jobb & karriär