Martin Brorell, arbetsrättsexpert/förhandlare

”Här har du möjlighet att påverka vad du vill arbeta med och kompetensutvecklas inom olika branscher.”

Varm och kollegial stämning, bra chefer och möjligheten att utvecklas är några av de saker Martin Brorell uppskattar med Almega. Efter fyra år inom organisationen uppskattar Martin bredden av kompetenser – allt från jurister och personalvetare till näringspolitiska experter och kommunikatörer. “Det ger oss en variation av kunskap och infallsvinklar, som gagnar oss som organisation och i förlängningen våra medlemmar”.

 

Varför sökte du dig till Almega?

”Jag har ett starkt arbetsrättsligt intresse och tyckte att Almega, som är en stor aktör med många kollektivavtal inom tjänstesektorn, verkade spännande. Jag kände sedan tidigare en person som jobbade här och som gav mig intrycket av en organisation med högt i tak, varm och kollegial stämning, och bra chefer. En arbetsplats där man hjälps åt och delar information. Den bilden har verkligen besannats under mina snart fyra år som anställd.

Att få arbeta i en organisation med många framträdande arbetsrättsexperter är en enorm tillgång. Här har du också möjlighet att påverka vad du vill arbeta med och kompetensutvecklas inom olika branscher. Jag arbetar till exempel mest med skolor och har fått sätta mig in i hur den branschen fungerar.”

Kan du ge exempel på hur ditt dagliga arbete och samarbetet med kollegorna ser ut?

”I min roll ingår att serva och ge våra medlems­företag arbetsrättsligt stöd, vilket bland annat innebär att vara stöd i förhandlingar, både på lokal och central nivå. Arbetet ger mig inblick i flera olika branscher och kollektivavtal. I rollen ingår även att förhandla fram nya centrala kollektivavtal.

Samarbetet med kollegor är centralt, både i den dagliga rådgivningen men även i avtalsförhandlingarna. Det finns alltid någon att diskutera ett problem med, mina kollegor är alla väldigt generösa med sin kunskap, oberoende vad de jobbar med. Förutom det spontana bollandet, finns även mer strukturerade forum för att diskutera aktuella frågor.”

Vad gör att du trivs med ditt jobb och organisationen?

”Jag trivs med att jag har varierande arbetsuppgifter, både enklare och väldigt komplicerade frågor inom det arbetsrättsliga området. Jag får ta stort eget ansvar och driver mitt arbete självständigt i en varm och kollegial organisation, som verkligen ger individen frihet att utvecklas.

Att Almega dessutom alltid har rekryterat brett, inte bara jurister, ger oss en variation av kunskap och infallsvinklar. Jag själv är till exempel personalvetare i grunden. Det som förenar alla är det arbetsrättsliga intresset och att vi är serviceinriktade, oavsett vad vi arbetar med.”

Tillbaka till Jobb & karriär