IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Detta gör vi med två huvudfokus:

  • Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
  • Förenkla för IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen.

IT&Telekomföretagen har en egen webbplats där du hittar mer information www.itotelekomforetagen.se