Almega och förbunden har en gemensam grafisk profil. En samlad grafisk form som bygger upp vår gemensamma identitet och hjälper våra förbund att signalera den samlade styrka som Almega representerar. Den utmärker oss som en samlad stark kraft i det väldiga brus av budskap som vi i övrigt konkurrerar med. Vår grafiska profil är vårt språk som alla - oavsett förbundsmässig dialekt - kan känna igen.