Fonter är viktigt. Å ena sidan ska det förstärka ett budskap och sända en formmässig signal. Å andra sidan måste det gå att läsa och ska helst finnas tillgängligt utan att behöva köpa extra rättigheter. En font ska i första hand vara läsbar, fungera bra mot bakgrunden och i sammanhanget. Näst på tur kommer design; en font är ett stilistiskt ställningstagande.

OmslagTypsnitt_omslag.png

Vi tror att det blir bäst ifall du som formgivare inte begränsas i valet av font för omslag. Istället är det viktigt att du ser en rubrik som en möjlighet att kommunicera inte bara med budskap, utan med form. Låt ditt fontval och rubrikens utformning stärka känslan av modernitet, design och stil. Våga tänka utanför ramarna!

Inlaga

I inlaga i tryck, i synnerhet i serier, förespråkar vi användandet av Helvetica Neue LT Std för rubriker och ingresser. Finns motiv att välja annan font är det dock såklart tillåtet.

Typsnitt_inlaga.png

Brödtext

För brödtext förespråkar vi ITC Galliard Std eftersom den fyller våra krav på en läsbar och stilren font. Vi använder generellt 10 pkt.

Typsnitt_breadtext.png