Almegas identitets färg är Pantone 144 U, vilket även är färgen på loggan. Vår logotyp är textbaserad och fungerar inte alltid i alla lägen som avsändarmarkör, därför används den orangea färgen som en identitetsmarkör.

Eftersom den orangea färgen ska förknippas med Almegas varumärke finns därför inga komplementfärger. Almegas färg ska väga tyngst i valet av färgsättning och att svart, vitt och gråa nyanser accentuerar. Vid val att använda andra färger tror vi att det blir bäst ifall produktens innehåll och formen den har bäst avgör vilka färger som bör användas och på vilket sätt.

Använd gärna opaciteter på vår orangea identitetsfärg snarare än andra CMYK-värden, även om användandet av färg inte på något sätt är förbjudet.

almega_opacitet_colors.png
Almegas identitetsfärg (PMS 144), med olika opaciteter från 90 till 10 %.

PMS 144 med exempel på olika kompletterande färger.

PMS 144 med svart (C40 M30 Y30 K100) i olika opacitet.

 

Färg är viktigt och det är också viktigt att valen grundas på användbarhet.

Självklart är estetiken viktig, men vårt innehåll är viktigare. Använd rätt färg till rätt saker. Till exempel: för en trycksak eller en presentation kanske inte kontraster är lika viktiga som när vi gör en digital produkt, eftersom kombinationen ljusskärm och mindre format gör det svårläst om kontrasten är för vag.