Almega lägger stor vikt vid bilder. En bild kan tydligt förstärka ett budskap, en dålig bild kan göra det rakt motsatta. Välj dina bilder noggrant!

MänniskanBildsprak.png

Alla våra bildval har det gemensamt att de handlar om MÄNNISKAN. Natur-, djurbilder och dylikt används inte såvida det inte verkligen finns skäl för det. Fokusera istället på människor eller sådant där människans avtryck är tydligt.

Autencitet

Bildsprak2.pngBilder som visar verkligheten är bilder som visar oss. Välj bilder med ”riktiga” människor snarare än uppenbara modeller. Välj bilder tagna i autentiska miljöer istället för bilder tagna i studios eller bilder som frilagts. Eftersträva en rå enkelhet i ditt bildval. Välj gärna bilder där den fotograferade möter betraktarens blick, där kroppen är vänd mot kameran och kroppspråket eller ansiktsuttrycket är öppet. Sikta mot att skapa en närhet mellan bild och betraktare där avståndet är kort.

Ljus

Bildsprak3.pngDet naturliga ljuset förstärker upplevelsen av bildens autencitet. Solljus i linsen, ljusspektrer, varma filter och toner och/eller en lätt överexponering gör bilden mottaglig och mjuk utan att förta äktheten.