Almega är den ledande arbetsgivarorganisationen för tjänstesektorns företag. Vi banar väg för våra medlemmar, för utveckling och forskning, för modernare avtal och för fungerande regelverk. Tjänstesektorn är komplex och bred. Det är därför viktigt för oss att vi, i form, kommunicerar den allra viktigaste kärnan i all verksamhet våra medlemmar bedriver: MÄNNISKAN.

Det finns ett par enkla grundregler. De finns, eftersom det är viktigt hur vi presenterar oss. Vi vet att form är kommunikation, och rätt form förstärker ett budskap. Vi vill att det ska finnas en igenkänningsfaktor i vår kommunikation så att du som möter oss alltid vet vilka vi är.
 

Reglerna är enkla:
 

Design är viktigt.

Formbeslut som tas ska grundas på en designtanke och inte på vana eller rutin. Design för oss är innovation, modet att tänka annorlunda. Det måste inte alltid vara lika, på allt.

Fast sammanhållen form är också viktigt.

Vi vill ändå att vissa saker ska få återkomma. Det handlar inte så mycket om explicita former som det handlar om format och bildspråk. Återkommande produkter bör hålla ihop, vi kallar dem serier. Och på det stora hela ska vårt formspråk höra ihop, över förbunds och branschgränser. Men inom ramen för det finns frihet. Därför skiljer sig ibland våra förbunds manualer lite från denna manual.

Och ibland är mindre mer.

Det är viktigt att saker och ting får ta plats. Ett visst mått av minimalism är ett sätt att låta budskapet tala. Vi arbetar med en sektor där människan är i fokus, och där för är människan också i fokus på våra bilder, bilder som får ta den plats de behöver. Innehåll och form ska inte behöva trängas om utrymmet. Vi eftersträvar en luftig, ren och lättillgänglig form med stilrena linjer.