Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning, omställning och rekrytering. Organisationens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är på många sätt viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Vi samarbetar med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Läs mer på www.bemanningsforetagen.se