Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

 

För många företag är den offentliga marknaden viktig och ibland helt avgörande. Almega jobbar med att förbättra förutsättningarna och förklara för politiker och upphandlare om vikten med en välfungerande marknad, som vi vill att flera företag ska upptäcka möjligheterna med.

Men det är också en komplicerad marknad, full av regler och särskilda former för hur inköpen genomförs. Idag präglas upphandlingar av för mycket fokus på lägsta pris och för lite på att företaget med bäst kvalitet vinner uppdraget. Allt kryddas dessutom av ett växande intresse hos politiker att ställa ytterligare krav.

Vi vill:

  • Att inköpsprocesserna blir enklare och mer affärsmässiga, grundade i dialog mellan inköpare och företag
  • Att upphandlingsreglerna ska vara ändamålsenliga och värna de EU-rättsliga principerna om bl.a. likabehandling och öppenhet
  • Att kvalitet ska prägla upphandlingen före priset