Vi sparar inget krut på att lösa frågan om flexpension

Sedan jag skrev till er om flexpension i Almeganytt i mars har mycket hänt. Redan före påsk valde Unionen och Sveriges Ingenjörer att avsluta toppnivåförhandlingarna om flexpension och lämna förhandlingsbordet, utan att i praktiken ha rört sig någonting från sin utgångsposition. Från Almegas förbund har vi hela tiden fortsatt sända signalen att vi vill lösa frågan, på ett sätt som passar tjänsteföretagen, utan konflikt.

bild på Anna-Karin Hatt, vd Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega

Det örat har inte facken alls velat lyssna på, och i onsdags lade de ett mycket omfattande varsel mot tre av Almegas förbund. Och så sent som igår valde de att utöka detsamma. Tillsammans tänker Unionen och Sveriges Ingenjörer ta ut fler än 10 000 medlemmar i strejk på sex av våra avtalsområden. Det gör detta till ett både stort och oansvarigt varsel, som bryter mot den konstruktiva anda vi hittills haft i Sverige kring viktiga och långsiktiga frågor som till exempel pensionsfrågor.

Både ni och vi följer ju debatten, och ser vad de skriver till sina medlemmar, och vi ser nu att Unionen och Sveriges Ingenjörer tar till alla argument för att få som de vill. En hel del av dem är direkt osanna och totalt tagna ur luften. Om ni har möjlighet får ni gärna hjälpa till att sprida rätt bild:

För det första:
Unionen och Sveriges Ingenjörer påstår att Almega vill vara ”det billiga arbetsgivaralternativet”. Det stämmer inte. Vi har erbjudit våra fackliga motparter att på samtliga nu varslade områden avtala om 2,2% löneökning det kommande året, precis i enlighet med det märke industrin satt. Almega har aldrig, och kommer aldrig, vare sig vilja eller eftersträva att ”komma billigare undan” än någon annan del av arbetsmarknaden. Medarbetarna är tjänsteföretagens viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att med individuell lönesättning och god lönepolitik premiera duktiga medarbetare.

För det andra:
Unionen och Sveriges Ingenjörer påstår att vi inte bryr oss om våra medarbetares pension. Det stämmer inte heller. Pensionsfrågor är mycket viktiga frågor - till och med så viktiga att de inte ska slarvas med lite snabbt i en avtalsrörelse, eller tas till konflikt. Almega är beredda att avtala om en bra möjlighet för tjänsteföretagens medarbetare till en individuell flexpension, men den enskilde måste få makten att själv bestämma om man vill göra en extra avsättning eller inte.

För det tredje:
Unionen och Sveriges Ingenjörer påstår att Almega vill ”tömma kollektivavtalen och ha så innehållslösa kollektivavtal som möjligt”. Det stämmer inte heller. Vi vill se attraktiva kollektivavtal, mer attraktiva än idag, så att fler – både medarbetare och företag – vill och väljer att omfattas av dem. Att tvinga in en modell för flexpension på våra avtal som passar dåligt för tjänstesektorn riskerar att leda till att fler företag väljer att säga upp avtalen och ställa sig utan kollektivavtal, när både vi och facken egentligen borde sträva efter att det borde bli tvärtom.

För det fjärde:
Facken verkar inte tro att deras egna medlemmar vare sig kan eller vill välja själva. Vår erfarenhet är den motsatta. I tjänsteföretagen finns kompetenta, kunniga och välutbildade tjänstemän som är vana vid att få bestämma själva. Därför är det vår övertygelse att en individuell flexpension är mer attraktiv också för dem.

För det femte:
Unionen och Sveriges Ingenjörer låtsats som att alla medarbetare skulle tjäna på obligatorisk, kollektiv flexpension. Så är det inte. För alla som tjänar mindre än 39 900 kronor i månaden – och de är många - är den modell facken föreslagit en ren förlustaffär eftersom andra ersättningar, som baseras på lönen, minskar. Och för alla under 25 år är det ännu värre: de får vara med och betala för modellen, men får i fackens modell inte en krona i extra avsättning förrän de fyllt 25. Det är inte rättvist.

Almega har i flera steg växlat upp vår kommunikation och nu lägger vi in ytterligare en växel och intensifierar vår externa kommunikation. I samband med att varslen lades i förrgår intervjuades jag av de flesta större medierna. Missade du det kan du i efterhand se inslaget i t.ex. TV4-Nyheterna eller läsa min debattreplik från igår på Aftonbladets hemsida och mer är på väg ut. Är du liksom jag aktiv på Twitter, Facebook, Instagram eller i andra sociala medier får du gärna följa mig och Almega där och hjälpa till i denna fråga, genom att skicka vidare inlägg jag gjort, om flexpension eller annat, i olika sociala medier eller på min VD-blogg www.hattitjanst.se.

Jag lovar er: jag och våra duktiga förhandlare kommer inte spara något krut för att lösa den här frågan på ett för tjänsteföretagen bra sätt!

Anna-Karin Hatt
VD Almega

PS.

Är ditt företag ett av dem som påverkas av strejkvarslen? Tveka inte att höra av er till Almegas konfliktjour på mejl konflikt@almega.se eller telefon 0730 – 874 675.

Får ni påringningar från media som ni vill hänvisa till oss, eller bolla innan ni hanterar, ta gärna kontakt eller hänvisa till Almegas presschef, Marianne Ahlgren, 073-0859128 eller marianne.ahlgren@almega.se.