Den här gången tänker jag bara skriva om en enda fråga. Den är brännhet just nu och är en av Almegas allra mest prioriterade frågor. Det jag syftar på är det förslag till sjukskatt som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och regeringen lagt fram, som skulle innebära att företagens ansvar för sjukskrivningskostnaderna skulle öka mycket kraftigt. Det är ett förslag som vid närmare granskning framstår som direkt kontraproduktivt och som skulle slå hårt mot både jobben och dem som redan idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sjukskatten är en fråga som jag vet är väldigt viktig för väldigt många av er och som skulle slå väldigt hårt mot tjänsteföretagen om den blir verklighet.

Bild på Anna-Karin Hatt, vd Almega
Anna-Karin Hatt, vd på Almega

Förslaget om sjukskatt lanserades av regeringen i våras, och sedan dess har de skickat ut det på remiss till ett antal utvalda remissinstanser. Almega är en av dem, och så sent som för en vecka sedan lämnade vi in vårt svar till regeringen. Vi är en av många remissinstanser som är mycket tydliga och djupt kritiska till förslaget. Därför avstyrker vi förslaget om att införa en särskild sjukskatt i sin helhet. Vill du kan du läsa hela Almegas remissvar här.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivarna framöver skulle få betala hela 25 procent av sjukpenningkostnaderna från och med en medarbetares 91:a sjukskrivningsdag. Idén är att det skulle stärka arbetsgivarens incitament att förebygga sjukskrivningar och att dessa därför skulle minska.

Men analyserar man förslaget och hur det skulle slå så är det tydligt att det inte skulle leda till lägre sjukfrånvaro i de privata tjänsteföretagen. Risken är att vi i stället bara får se ökade kostnader på företagen, som tydligt skulle påverka viljan att rekrytera nya medarbetare och göra det svårare för framför allt människor som redan har en sjukdomshistoria att få jobb. Det vore, milt uttryckt, att bita sig själv i svansen.

Idag svarar tjänsteföretagen för drygt 45 procent av Sveriges totala sysselsättning. Sedan länge har fyra av fem nya jobb skapats i era företag. Det som gör tjänsteföretagen så speciella är att det är så tydligt att det är medarbetarna som är den absolut viktigaste resursen, de flesta tjänsteföretag är oerhört personalintensiva. Och just därför har regeringens förslag om sjukskatten skapat extra stor osäkerhet just i tjänstesektorn. Det riskerar att både slå extra hårt och alldeles fel mot tjänsteföretagen.

I regeringens förslag ingår en ”hälsoväxling” där man säger att man ska kompensera arbetsgivarna för höjda sjukskrivningskostnader genom sänkt arbetsgivaravgift. Men inte heller den delen av förslaget håller vid en närmare granskning. Tittar man på hur den så kallade ”hälsoväxlingen” skulle slå för tjänsteföretagen så skulle den i praktiken bara ge en nedsatt arbetsgivaravgift på 0,16 procentenheter (vilket motsvarar ungefär 50 kronor i sänkt arbetsgivaravgift per anställd och månad). Vilket är en bråkdel av den ökade kostnad som regeringen vill lägga på arbetsgivaren om en medarbetare skulle bli sjukskriven en längre tid.

Från Almegas sida är vi helt emot förslaget om sjukskatt. Men vi står på intet sätt tomhänta när det gäller andra förslag för att få ner sjuktalen. Tvärtom! Att förebygga och minska ohälsan är en viktig och prioriterad fråga för oss och våra medlemsföretag. Men ska vi få ner sjukskrivningarna ser vi att det är helt andra saker som behövs. Till exempel en bättre dialog mellan vården och arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska kunna bedöma medarbetarens nedsatta arbetsförmåga. Och ett förtydligande av den sjukskrivnas eget ansvar i rehabiliteringsprocessen. Bara för att nämna ett par exempel.

En viktig utmaning för Sverige just nu är att skapa fler jobb och få fler, inte minst alla de människor som nyligen kommit till vårt land, i arbete. Att på detta sätt lasta över kostnaderna på det privata näringslivet för de sjukskrivningar som framförallt skapats i den offentliga sektorn, är därför både orimligt och kontraproduktivt och skulle direkt påverka jobben.

Att stoppa sjukskatten är en av de frågor som Almega nu verkligen kraftsamlar kring. Och självklart arbetar vi i detta också nära resten av Svenskt Näringsliv, för att tillsammans göra vad vi kan för att se till så att förslaget hamnar där det hör hemma: i papperskorgen. Vill du får du gärna hjälpa till i det arbetet, till exempel genom att följa Facebookgruppen ”Stoppa Strandhälls sjukskatt” eller genom att sprida min och vår expert Marie Silfverstolpes debattartikel i frågan. Har du funderingar, frågor eller vill berätta om hur det här förslaget skulle slå mot just ditt företag – hör gärna av dig till oss via Lotta Oom så ser hon till att dina synpunkter kommer fram till mig och dem som jobbar med denna fråga!

Om bara några veckor väntar också Almedalen, en arena där Almega sedan många år är en av de absolut tyngsta och mest tongivande spelarna. Också där kommer vi förstås att lyfta den här frågan, tillsammans med flera andra. Temat för Almegas närvaro i Almedalen i år kommer vara ”Ett större Sverige”. Vi vill, med en begriplig och konstruktiv ton, visa på möjligheterna, lösningarna och hur tjänstesektorn kan öppna vägar in till det inkluderande samhället. Är du på plats i Almedalen hoppas jag att du kommer förbi något av våra arrangemang – vad du har att välja på hittar du på vår sajt: almedalen.almega.se

Men ses vi inte i Almedalen, eller hörs på annat sätt innan dess, så hoppas jag att du får en skön sommar, med åtminstone lite ledighet. En god bok, några lata dagar vid någon insjö eller ute på havet är åtminstone precis vad jag behöver under några lediga sommardagar för att ladda batterierna ordentligt inför en viktig och innehållsrik arbetshöst!

Allt gott,

Anna-Karin Hatt
VD Almega