När jag kom tillbaka efter semestern den 15 augusti i somras var det exakt ett år sedan jag tillträdde som VD för Almega. Och mitt första år har verkligen varit både lärorikt, omväxlande och innehållsrikt. Bland det allra första jag satte igång med förra hösten var att, på Almegastyrelsens uppdrag, ta initiativ till och leda ett strategiarbete för att arbeta fram en tydlig och långsiktig strategi för Almega, i syfte att ännu mer stärka vår medlemsnytta och vår förmåga att lösa de uppdrag vi fått av er som medlemsföretag i något av förbunden inom Almega.

Under det senaste året har vi tillsammans – både medarbetare och många huvudmän inom förbundsstyrelserna i förbunden inom Almega liksom huvudstyrelsen i Almega – grävt djupare i vad Almega ska ploga i, vad vi ska vara starka i och vad vi behöver arbeta ännu mer med för att förbättra villkoren för tjänsteföretagen framöver.

Strategi 2020

Ett år senare, i september i år, la vi fast en tydlig gemensam strategi, som vi kallar Strategi 2020. Det är en strategi där vi pekar ut vilka viktiga omvärldsförändringar som påverkar oss så mycket att vi måste ta hänsyn till dem, där vi har gjort en nykter och verklighetsförankrad nulägesanalys av oss själva och som utifrån dessa båda delar slår fast en målbild, nedbruten i tre önskade positioner, som vi ska nå till år 2020:

Den första positionen Almega ska nå till 2020 är att vara tjänsteföretagens starka röst i samhällsdebatten. De senaste tio åren har Almega byggt upp ett starkt och framgångsrikt påverkansarbete och vi kan idag peka på många segrar vi nått som verkligen spelat roll för tjänsteföretagen – från införandet av RUT-reformen, till stark påverkan på innehållet i regeringens senaste integrationspolitiska överenskommelse, och nu senast det faktum att vi i somras tillsammans med övriga inom Svenskt Näringsliv lyckades stoppa regeringens planer på att införa en särskild sjukskatt och öka företagens kostnader för sjukskrivningarna. Att sätta tjänsteföretagen på kartan, och påverka så att våra medlemsföretag får bättre förutsättningar att växa och utvecklas, är ett viktigt arbete som vi behöver fortsätta och bli ännu mer framgångsrika i. För varje beslutsfattare som behöver mer kunskap om tjänstesektorn ska det vara en självklarhet att vända sig till Almega.

Den andra positionen vi ska nå till 2020 är att vi ska vara den moderna arbetsgivarorganisationen, som leder utvecklingen av framtidens avtal och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga och moderna avtal som gör det enklare och mindre kostsamt att vara arbetsgivare. Det ska vara mer attraktivt att gå med i Almega och omfattas av kollektivavtal, än att stå utanför. Ska vi komma dit behöver vi ta initiativ till och driva ett långsiktigt positivt utvecklingsarbete kring våra gemensamma avtal med våra viktigaste fackliga motparter. Vår tonalitet och vårt angreppssätt kommer vara konkret och verklighetsförankrat, men också konstruktivt och lösningsorienterat. De avtal vi erbjuder ska passa dagens och framtidens tjänsteföretag.

Gör vi båda dessa delar då kommer vi också kunna nå den tredje positionen vi lagt fast, och vara tjänsteföretagens självklara förstahandsval. Den rådgivning och den service vi ger er som medlemsföretag ska ge ett tydligt värde och ske till en attraktiv medlemsavgift. Vi ska fortsätta vår strävan att effektivisera vårt arbetssätt, och utveckla digitala verktyg som gör det enkelt att bli och vara arbetsgivare och sköta de åtaganden som följer med att ha kollektivavtal. Genom att jobba modernt och effektivt kan vi också säkra en hög kvalitet i kontaktmannaskapet och i den rådgivning och service som är särskilt viktig i en arbetsgivares vardag. Vi ska vara tjänsteföretagens självklara och mest värdefulla partner både i er arbetsgivarroll och i ert påverkansarbete.

Nu har vi Strategi 2020 på plats, och med den ett antal strategiska utvecklingsområden som vi kommer arbeta med för att ta oss dit vi ser att vi behöver befinna oss 2020. Har du tips, råd eller frågor om detta är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller till någon annan inom Almega, så ska vi svara på dina frågor så bra vi bara kan!

Nej till arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar

Om en strategi är bra eller inte avgörs i det dagliga arbetet, och hur väl vi lever den. Och just nu lever vi strategin extra tydligt i vårt påverkansarbete. En av de påverkansfrågor Almega jobbat extra hårt med under hösten är nämligen att försöka stoppa regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Som du väl vet är ju offentlig upphandling mycket betydelsefullt för många tjänsteföretag i Sverige, och många av våra medlemsföretag deltar och lägger anbud på någon av de närmare 20 000 utannonserade offentliga upphandlingarna, till ett sammanlagt värde av nära 700 miljarder kronor, som sker varje år.

Under hösten har regeringens förslag landat på riksdagens bord och deras ambition är att den nya Lagen om offentlig upphandling ska finnas på plats redan den 1 januari 2017. I sak innehåller förslaget en hel del bra saker, men det innehåller dessvärre också flera delar som skulle göra upphandlingar mer byråkratiska och komplicerade. Det allra allvarligaste är att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) velat införa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling, men i skrivande stund ser inte den delen av propositionen ut att få tillräckligt stöd för att antas av riksdagen. Att Almega varit mycket aktiv och pådrivande i denna fråga, i syfte att beskriva vilka negativa konsekvenser en sådan förändring skulle få för våra företag och för kollektivavtalsmodellen, är ingen hemlighet.

Vinstbegränsningsförslag hot mot välfärdsföretag

En annan fråga som vi jobbat och fortsätter jobba intensivt med i vårt påverkansarbete är den högaktuella frågan om det kommande utredningsförslaget om att införa vinstbegränsningar för välfärdsföretag. På tisdag den 8 november, som en händelse samma dag som all världens media kommer fokusera på vem som blir USA:s nästa president, kommer utredaren Ilmar Reepalu (S) presentera sitt förslag. Var och en som följt denna fråga inser att ett sådant förslag om det genomfördes skulle få stora konsekvenser både för den valfrihet och den mångfald inom skola, vård och omsorg som vi i Sverige byggt upp och fått sedan de första valfrihetsreformerna infördes i början av 1990-talet. Men också för de som investerat egna pengar och driver välfärdsföretag. Att stoppa också det här förslaget är en av de frågor vi prioriterar hårt just nu. Som ett av flera exempel kan nämnas att vi nyligen arrangerade en hearing i riksdagen, där vi lät flera medlemsföretag och representanter för elever, patienter och brukare ge sina perspektiv på vilka negativa konsekvenser minskad valfrihet i välfärden skulle få.

Vinstbegränsningar är så klart fel rent principiellt, för oss som tror på den fria företagsamheten. Men det skulle också leda till sämre kvalitet och minskad valfrihet när duktiga välfärdsentreprenörer, inte sällan kvinnor, kan tvingas lägga ned sin verksamhet. Och samtidigt som den här märkliga debatten pågår talar verkligheten ett annat tydligt språk, nämligen att välfärdsföretagen framöver kommer behövas mer än någonsin för att avlasta kommuner och landsting och klara framtidens välfärd. Och läser man det finstilta i budgetpropositionen för 2017 så ser också regeringen det, för där pekar regeringen på att välfärdsföretagens betydelse sannolikt kommer fortsätta öka och att 25 000 fler kommer jobba i privata välfärdsföretag år 2020. Men ska den utvecklingen kunna bli verklighet är det hög tid att vi går vidare och lämnar den kontraproduktiva diskussionen om vinstbegränsningar i välfärden och istället tillsammans fokuserar på hur vi kan driva kvalitetsutvecklingen i välfärden, oavsett om det utförs av privata eller offentliga utförare.

Det här är en fråga som – med all rätta – både upprör och engagerar. Med tanke på hur frågan nu står och väger vill jag uppmana er alla att fortsätta engagera er nu när debatten snart tar ny fart. Vill du får du gärna mejla oss hur en eventuell vinstbegränsning i välfärden skulle påverka ert företag, så tar vi med oss det i vårt fortsatta påverkansarbete.

Allt gott,
Anna-Karin Hatt
VD Almega

PS. Vill du ta lite mer löpande del av vad som händer i Almega? Följ då gärna Almegas VD-blogg www.hattitjanst.se eller mina konton på Twitter, Facebook, och Instagram. DS.