Marcus Kristiansson, ISS, har valts till ny ordförande i Almega. Han tycker att uppdraget är både intressant och viktigt och pekar på att Sverige står inför stora utmaningar framöver där tjänsteföretagen spelar en viktig roll.

bild på Marcus Kristiansson, ordförande i Almega
Marcus Kristiansson, ordförande i Almega

– Det handlar inte minst om att erbjuda en väg in i arbetslivet för de många människor som under senaste åren kommit till Sverige. En annan stor utmaning är att tjänsteproduktionen inte längre alltid måste ske lokalt, vilket gör att vi nu allt oftare är utsatta för en tuff internationell konkurrens, säger Marcus Kristiansson.

Han har suttit i Almega Tjänsteförbundens styrelse i tio år och är väl förtrogen med tjänsteföretagens frågor.

– Almega måste vara en samlande kraft, vara en tydlig röst i debatten utåt och inom Svenskt Näringsliv. Vi ska utnyttja vår gemensamma styrka i vår gruppering och göra det i de frågor som är viktiga för våra medlemsföretag.

Marcus Kristiansson, som till vardags arbetar inom det globala tjänsteföretaget ISS, började där som trainee 1999 direkt efter examen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sju år senare blev han, 31 år gammal, vd för ISS Sverige. Han började på ISS därför att han ville jobba med människor och att han har stannat kvar beror mycket på att det är en verksamhet som erbjuder stora möjligheter att utvecklas och där man har stort inflytande och ansvar som chef därför att man arbetar nära medarbetarna och kunderna. Sedan några år tillbaka arbetar Marcus Kristiansson internationellt inom ISS och har nu ett globalt ansvar för Operational Excellence.

Tre fjärdedelar av Almegas medlemsföretag har färre än 25 anställda. Hur insatt är du i frågor som rör mindre företag?

– Även om jag kommer från ett stort företag så arbetar ISS till stor del lokalt. Där har man ett stort mandat att operera självständigt på den lokala marknaden, något som är gemensamt med många av våra minder medlemsföretag.  Dessutom har jag suttit i Almega Tjänsteförbundens styrelse under lång tid där har jag en tät dialog med andra från både små och stora företag.

Marcus Kristiansson bor utanför Göteborg, är gift och har en son på fem år.

– Jag tycker om att vara aktiv på fritiden, åker skidor, jagar, fiskar och snickrar. Jag håller ständigt på med renoveringsprojekt.

Marcus Kristiansson efterträder Håkan Bryngelson som avgick efter 14 år som ordförande för Almega.

/Lotta Oom