En oslipad diamant

I skrivande stund är jag mitt i min tredje vecka som VD för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden, och redan nu känns det att det är ett fascinerande, stimulerande och väldigt roligt uppdrag jag fått, och tagit mig an!

bild på Anna-Karin Hatt, VD för Almega
Anna-Karin Hatt, VD för Almega

Redan dessa första veckor har bjudit på en VD-konferens med alla VD:ar och förbundsdirektörer inom Svenskt Näringsliv, ett par möten med Svenskt Näringslivs viktiga beredningsutskott (som är det högsta beslutande tjänstemannaorganet inom Svenskt Näringsliv och där jag ingår som sektorsrepresentant för tjänstebranschen), ett dygns strategimöte med min nya Ledningsgrupp, många ”inskolningsmöten” och genomgångar med såväl Almegas enheter som möten med flera av våra förbund och ett antal externa möten. Redan denna första tid har verkligen visat att vårt Almega rymmer en fantastisk bredd, ett starkt engagemang och många av de företag och idéer som Sverige kommer behöva så mycket mer av i framtiden.

När jag fick frågan om jag ville bli ny VD för Almega, efter en gedigen rekryteringsprocess, funderade jag ordentligt på vilka styrkor och vilken utvecklingspotential jag ser i Almega, och hur jag skulle kunna vara med och utveckla Almega och Almegas förbund för framtiden. Den bild som fastnade på min näthinna, och som jag bär med mig nu när jag tar mig an VD-skapet med full kraft, är bilden av en oslipad diamant. En diamant där det finns väldigt mycket som är riktigt bra, som vi ska ta vara på, men där jag också ser att vi med gemensamma krafter kan göra en del saker ännu bättre och slipa på fasetterna så att diamanten skiner ännu klarare och ännu starkare än den gör idag.

Almega är och ska vara den allra tydligaste rösten för tjänsteföretagen i Sverige. Min ambition, och det uppdrag jag fått, är att bidra till att sätta Almega ännu tydligare på kartan – både i vårt näringspolitiska påverkansarbete, men också i vårt arbetsgivarpolitiska förhandlingsarbete. De två tydliga ben vi står på – vår arbetsgivarservice till er medlemmar och vårt påverkansarbete för att bana väg för tjänsteföretagen så att ni kan få bättre möjligheter att växa och utvecklas – är de två nav som vår verksamhet snurrar kring och där vi har vårt kärnuppdrag.

En ny VD är en viktig förändring för en organisation. Men framför allt innebär det en möjlighet att förfina och putsa på strategin, att identifiera de styrkor vi vill bygga vidare på och de gap vi kan ha som vi behöver fylla. Därför kommer jag under hösten att lägga en hel del tid på att se över vår strategi och i dialog med våra förbund förstärka och tydliggöra vår riktning, och vad vi behöver göra för att nå dit. Mitt mål, och vårt mål, måste vara att Almega även framöver ska ligga i framkant som framtidens arbetsgivar- och branschorganisation – och att vi förmår vara lika relevanta i framtiden som vi är idag, och där vi har förmågan att utvecklas i takt med tiden som en självklar partner och röst för både våra nuvarande och framtida medlemmar.

Om det, och mycket annat, lär jag få anledning att återkomma – i det här nyhetsbrevet och i dialog med er som ägare av och medlemmar i Almega. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er, och att vika allt mitt engagemang för de frågor som är viktiga för oss och för att vi ska kunna fortsätta bidra till att utveckla ett konkurrenskraftigt Sverige!

I tjänsteföretagens tjänst,

Anna-Karin Hatt
VD för Almega

Ps. Är du nyfiken på vad som händer i min vardag som VD för Almega? Följ mig gärna på Twitter, Facebook eller via min nya VD-blogg- ”Hatt i tjänst”  Ds.