Lön

Lönebikostnader

Utöver lönen betalar arbetsgivaren sociala avgifter dels enligt lag, dels enligt kollektivavtal.

Enligt lag är de sociala avgifterna normalt 31,42 % för anställda. Den lagstadgade arbetsgivar­avgiften består egentligen av sju olika delar. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringarna medan den sjunde, den allmänna löne­avgiften som utgör drygt en tredjedel av kostnaden, är en vanlig skatt.

Utöver den lagstadgade arbetsgivar­avgiften finns också avtalade sociala avgifter som parterna kommit överens om i kollektivavtal. Premien för dessa är 4,92 % för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr) och 31,73 % på lönedelar därutöver.

Det betyder att lönebikostnaden totalt är 37,44 % för lön upp till 483 000 kr och 70,75 % för lön därutöver.

Läs mer om sociala avgifter på Ekonomifakta.se