Lön och diskriminering

Ett jämställt arbetsliv

Att uppnå jämställdhet skapar bättre förutsättningar för såväl tillväxt i näringslivet som för den enskilde individens möjligheter att nå och använda sin fulla potential.

Inom ramen för arbetet att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega, Unionen, Akademiker­förbunden och Svenska Journalist­förbundet har tagit fram en vägledning för att underlätta för arbetet att främja ett jämställt arbetsliv.

Läs rapporten här

jämställt arbetsliv