Kollektivavtal om lön

Löneavtal med tarifflön

Några avtal inom arbetarområdet har fortfarande tarifflön. Tarifflön betyder att lönen bestäms i löne­avtalet i en tabell utifrån anställningstid och/eller branschvana.

Problemet med tarifflöner är att de är kostnadsdrivande och att de inte tillåter att goda prestationer premieras.

När lönen bestäms i löne­avtalet är hela makten över lönebildningen kvar hos de centrala parterna. Almega ser hellre att makten flyttas ut till företag och medarbetare, d.v.s. till dem som skapar utrymmet för löneökningar.

Läs mer