Kollektivavtal om lön

Löneavtal med indivigarantier

Förutom att ange en siffra för kollektivets löneökning finns det avtal som även anger en minsta individuell löneökning. Individgarantier är numera borttagna i de flesta tjänstemannaavtal, men de förekommer alltjämt i många arbetaravtal.

Det största problemet med individgarantier är att garanterade löneökningar inte uppfattas som löneökningar. Därmed kan en stor del av löneökningsutrymmet inte användas som drivkraft för goda prestationer och resultat. Det är därför viktigt att individgarantier avskaffas.

Läs mer