Kollektivavtal om lön

Dialogavtal

– Löneavtal utan garanterade löneökningar

 

Löneavtal som inte innehåller några centralt bestämda löneökningar kallas ibland för sifferlösa avtal. Det är en dålig benämning eftersom avtalen är mer än vanliga löneavtal utan siffror. De bygger på en ömsesidig vilja att både företaget och medarbetaren ska utvecklas, vilket ger de hållbara förutsättningarna till högre löner.

Eftersom lönebildningen helt lämnas över till dialogen mellan chef och medarbetare kallar vi löneavtalen dialogavtal. För att de ska fungera behöver det finnas en tydlig strategi för hur lönen ska bestämmas och lönesättningen blir en viktig del i ledarskapet.

Genom dialogavtal upphör lönen att vara en del i maktspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara en förklaring till att en del fack är negativa till dialogavtal.

Läs mer