Lön

Kollektivavtal om lön

Almegas förbund förhandlar om kollektivavtal som bl.a. reglerar anställningsvillkor, försäkringar och lön.

Hur mycket som kan bestämmas på företaget varierar mellan olika löneavtal. Det finns avtal som innehåller tariffer som anger vad lönen ska vara, andra anger en pott som ska fördelas med eller utan individgarantier medan några helt lämnar över lönebildningen till dialogen mellan chef och medarbetare.

I Arbetsgivarguiden hittar du vad som gäller i just dina kollektivavtal.

Almegas mål är ta bort garantier och andra tvingande delar i löneavtalen så att lönen kan bestämmas så företagsnära och medarbetarnära som möjligt. Almega strävar efter löneavtal utan garanterade löneökningar.