Välkommen till workshop om tjänstedesign!

Är du intresserad av att hitta metoder och modeller för hur man kan skapa eller utveckla tjänster och förbättra kundupplevelser? Vill du ta del av aktuell forskning inom området?

I oktober arrangerar Service Innovation Sweden och People Powered Future två workshops på temat tjänstedesign. Vi kommer då att utgå från behov, problemställningar och utmaningar hos medverkande företag. Tillsammans med initierade forskare jobbar vi praktiskt för att med hjälp av tjänstedesign hitta sätt att involvera kunden i utveckling av tjänsteprototyper och vid implementering av en ny tjänst.

Med dessa workshops vill vi ge företag möjlighet att fördjupa sig i hur man med hjälp av tjänstedesignmetoder kan öka kundförståelsen och utveckla tjänster utifrån kundens beteenden och behov. Syftet är skapa erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper kring metoder och modeller för att integrera kunder i värdeskapande processer.

Våra workshops arrangeras vid två  tillfällen.

I den första sessionen, torsdag 1 oktober, medverkar Katarina Wetter Edman, doktor i designmetoder för tjänstedesign, verksam vid Konstfacks institution för design

Den andra sessionen, torsdag 8 oktober, medverkar Stefan Holmlid, docent i interaktionsdesign vid Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Varje workshopsession har ett begränsat antal platser. Det finns möjlighet för 1-5 deltagare/företag. Detta för att skapa maximal nytta, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i varje session.

Läs mer om workshopen (länk till serviceinnovation.se)