Utvecklings- och lönesamtal

Vi lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling.

Stad: Stockholm
Datum: 25 april 09:00 - 16:00
Plats: Almega AB, Sturegatan 11 i Stockholm

Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla. Som chef möter du många argument i samtalen och på denna kurs lyfter vi fram dem och lär dig hur du kan bemöta dem.

Den här utbildningen ger dig:

  • Checklistor, modeller och underlag för dina utvecklingssamtal och lönesamtal
  • Lär dig koppla samman utvecklingssamtal och lönesamtal
  • Lär dig sätta mål och ge och ta feedback
  • Praktisk träning

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, eller lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.

Kursansvarig: Per Östlund