Upphandlingsdagen 2016

Almega har tillsammans med sina förbund och branscher glädjen att åter arrangera en upphandlingsdag den 15 april 2016.

Offentlig sektor är stor och betydelsefull kund för Sveriges tjänsteföretag. Det finns tiotusentals upphandlande myndigheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år. Men upphandling är många gånger en komplicerad historia. Almegas upphandlingsdag syftar till att hjälpa tjänsteföretag att göra bra affärer på den offentliga marknaden.

Läs mer på Upphandlingsdagen 2016