Slutet på den svenska modellen? Arbetsrättsliga krav i upphandling

Se Almegas seminarium om arbetsrättsliga krav i upphandling.

Regeringens förslag om ny upphandlingslag ligger nu på Riksdagens bord. Den innehåller förslag som, om de förverkligas, kan ändra förutsättningarna för den svenska kollektivavtalsmodellen. Enligt förslaget ska upphandlande myndigheter tolka avtal och innehåll om de ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar, något som idag sköts av parterna på arbetsmarknaden.

När EU-direktiven på upphandlingsområdet accepterades av medlemsstaterna för snart tre år sedan godkändes möjligheten att ställa sociala och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Men regeringen vill gå betydligt längre än vad EU direktivet kräver.

Propositionen är 1500 sidor lång och innehåller tre nya lagar med totalt 1000 lagparagrafer.

Frågan är nu vilka effekter detta har på den svenska modellen? Frågan diskuterades på Almegas seminarium den 19/9. 

Läs rapporten i helhet här.

Medverkande:

Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl
Ellen Hausel-Heldahl, Svenskt Näringsliv
Samuel Engblom, TCO
Stefan Holm, Almega
Emil Källström, Riksdagsledamot (C)
Anna-Karin Hatt, Almega

Moderator: Ulf Lindberg, Almega