Näringslivets Exportstrategidag - Hur kan vi få fler att exportera mer?

Välkommen till en halvdagskonferens i syfte att ge konstruktiva inspel till regeringens exportstrategi.

Deltagarna som talar om export och internationalisering:

  • Oscar Stenström, statssekreterare på Näringsdepartementet
  • Carola Lemne vd för Svenskt Näringsliv
  • Johan Söderström vd för ABB Sverige tillika styrelseordförande för Teknikföretagen
  • Håkan Bryngelson styrelseordförande för Almega AB

Vad i hela världen gör Sverige? En studie av våra konkurrentländers handels- och innovationsfrämjande presenteras av Tillväxtanalys. 

I en spännande paneldiskussion får vi sedan höra erfarenheter från exporterande företag och utländska företag som har etablerat sig i Sverige. Diskuterar detta gör:

  • Mats Harborn (Scania)
  • Jonas Törnblom (Envac)
  • Carl Bäckstrand (White Arkitekter)
  • Ewa Goos (Babor Sverige)

Därefter kommer vi i workshopformat ta fram förslag på insatser och aktiviteter kring utvalda delar i exportstrategin som är särskilt viktiga för det svenska näringslivet. Detta är ett utmärkt tillfälle för företagen att bidra med sina erfarenheter och lämna sina önskemål angående exportstrategin.

Dagen avslutas med gemensam lunch.

Seminariet inkl. lunch är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat, vi rekommenderar därför att ni anmäler er snarast.

Välkomna!
Jennie Cato - Ansvarig Handelsfrämjande, Teknikföretagen 
Eva Häussling - Policyansvarig Handel & Investeringsfrämjande, Svenskt Näringsliv
Ulf Lindberg - Näringspolitisk chef, Almega