Miljonprogram för kunskap

Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Välkommen på frukostseminarium i Malmö den 10 mars.

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut. Jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög. Av de nyanlända är hälften kortutbildade.

För att klara omställning och integration krävs ett miljonprogram för kunskap. Kunskapsinvesteringarna måste öka och göras smartare.

Men medan globala företag systematiskt kompetensutvecklar anställda sjunker svenska kunskapsinvesteringar. Hur får vi fler arbetsgivare att investera i kunskap? Är framtiden digitala utbildningar som bygger på modern hjärnforskning?

Dessutom visar Tysklands och Estlands innovativa system med effektiv och proaktiv vuxenutbildning hur fler får plats i offentligfinansierad utbildning.

Författaren Nima Sanandaji berör alla dessa frågor i boken ”Miljonprogram för kunskap” . Välkommen på en presentation av förslagen i boken och att lyssna till ett samtal mellan företag och politiker om kunskapsinvesteringar.

På seminariet medverkar även:
Andreas Schönström (S), kommunalråd Malmö
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd Malmö
Charlotte Vällfors, verksamhetsområdeschef Språk och Integration, AcadeMedia Vuxenutbildning
Hans Dahlgren, HR Manager, Sigma IT Consulting
Li Jansson, branschansvarig Almega Utbildningsföretagen
Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv. Moderator

Frukost serveras från kl. 08.30. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!