Internationella studenter - en lösning för Göteborgs kompetensförsörjning?

Välkommen på frukostseminarium den 10 mars i Göteborg om tjänstesektorns kompetensförsörjning.

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen har blivit en allt viktigare motor för svensk tillväxt och export. En allt större del av värdeskapandet i näringslivet sker inom avancerade företagstjänster inriktade mot IT, teknik, ekonomi och design, och många av de här företagen finns samlade i Göteborgsregionen. Samtidigt står dessa företag inför stora svårigheter att hitta personer med rätt kompetens.

Ett område med stor potential är möjligheten att attrahera och behålla fler internationella studenter. Den globala studentmarknaden växer snabbt och det finns ett stort intresse för att utbilda sig och jobba i Sverige. Men idag åker 9 av 10 studenter hem efter fullföljda studier. Hur kan vi få fler att stanna och satsa på karriär i Sverige?

Vid seminariet presenteras en färsk Almega-rapport med flera förslag på området. Dessutom lyfter en rad aktörer fram vad som krävs för att stärka den nationella och lokala attraktionskraften.

Medverkande:

Ann-Sofie Hermansson (S), gruppledare Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse
Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd och 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden
Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet
Maria Knutsson Wedel, vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå, Chalmers
Johan Lundin, kontorschef White Arkitekter
Tomas Ekberg, chefsanalytiker Västra Götalandsregionen
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Cemille Üstün, Almega. Moderator

Läs rapporten online.

Frukost serveras från kl. 08.00. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!