Frukostmöte 1 juli i Malmö: Yrkesintroduktion

Välkommen till ett informationsmöte med Serviceföretagen.

Välkommen till ett informationsmöte där du får möjlighet att snabbt sätta dig in i branschens avtal om yrkesintroduktionsanställningar (YA), vilka hjälpmedel som finns och hur du rent praktiskt kommer igång för att utnyttja möjligheten.

Avtalet mellan Almega och Fastighetsanställdes Förbund om yrkesintroduktion av unga mellan 18 och 24 år inom avtalsområdena serviceentreprenad och specialservice träffades 2014. Ett års erfarenheter av avtalet har visat på en del viktiga faktorer för att YA verkligen ska var möjligheten för dig som arbetsgivare att under fördelaktiga villkor rekrytera och utbilda rätt personer till verksamheten.

Frukostmötet genomförs mellan kl 08.30 och 09.30 och vi bjuder på frukost från kl 08.15.

Läs mer och anmälan