Flyktingkrisen och arbetsmarknaden – så klarar vi integrationen

Förra årets flyktingkris är en utbudschock på arbetsmarknaden som är lika stor som efter finanskrisen. Men dagens integrationspolitik är både dyr och ineffektiv. Exempelvis går bara 6 procent av nyanlända hos Arbetsförmedlingen vidare till jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

En ny Almega-rapport visar att Sverige kan bättre. Rapporten har funnit 15 evidensbaserade och kostnadseffektiva reformer som sammantaget kan skapa upp till 297 000 nya jobb för utlandsfödda. Sysselsättningsgraden för utlandsfödda skulle därmed höjas från 59,5 till 70,5 procent.

På seminariet presenterar Li Jansson rapportens 15 reformer. Därefter berättar tjänsteföretagen hur de bidrar till att stärka integrationen. Avslutningsvis samtalar ansvariga politiker om reformbehovet och vägen framåt.

Deltar gör bland andra:
Roger Mörtvik, statssekreterare Utbildningsdepartementet (S)
Hanif Bali, riksdagsledamot (M)
Erik Ullenhag, Ekonomisk-politisk talesperson (L)
Christer Hammar, segmentchef Acadmedia Vuxenutbildning
Alireza Ahmadi, grundare av Ensamkommandes förening samt VD för Alintegration
Anna-Karin Hatt, VD Almega AB
Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Almega AB
Nicklas Mattsson, tidningen Entreprenör, modererar

Datum: 31 mars kl. 09.30 - 11.30
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Registrering med kaffe och smörgås från kl 09.00. Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat. Anmälan krävs.

 

31marsTalareBild111.png