Bemanningsföretagen Avtalskurs, Tjänstemannaavtalet

På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som är gällande för din bransch och varvar teori med praktiska exempel. Vi går också igenom nyheter som avtalsrörelsen fört med sig.

Innehåll:
Lär dig mer om ditt bemanningsavtal. Kursen för tjänstemän går igenom aktuella bestämmelser och praxis för de olika tjänstemannagrupperna i verksamheten så som anställningsformer, lön arbetstider och ledigheter.

Till vem vänder sig utbildningen?
Kurserna utgår från kollektivavtalet för respektive bransch, i kombination med de lagar som gäller på området och är anpassade efter just ditt kollektivavtal. Teori varvas med praktiska exempel. Vi vänder oss till chefer och medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumenation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.