Bemanningsföretagen Avtalskurs, Arbetaravtalet

På Almegas avtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som är gällande för din bransch och varvar teori med praktiska exempel. Vi går också igenom nyheter som avtalsrörelsen fört med sig.

Innehåll:
Lär dig mer om ditt bemanningsavtal. Kursen för arbetaravtalet går igenom det du behöver veta gällande anställningsformer, arbetstider, ersättning vid ut bokad och inte ut bokad tid samt arbetsskyldighet. Kursen för tjänstemän går igenom aktuella bestämmelser och praxis för de olika tjänstemannagrupperna i verksamheten så som anställningsformer, lön arbetstider och ledigheter.

Till vem vänder sig utbildningen?
Avtalskurserna vänder sig till dig som är chef eller medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och din arbetsvardag.