Arbete åt alla – Politiska och marknadslösningar

Arbetslivet är under intensiv förändring. Omställning blir en allt viktigare faktor för att klara förändringarna. Men hur kan det gå till?

Är omställningsföretag nyckel till bättre matchning?

Det finns många sätt att få fler i arbete. Underlätta möjligheten att anställa är en viktig förutsättning. Men hur ska arbetsmarknadspolitiken omvandlas för att ge bättre möjligheter?

 • Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
 • Roger Haddad, riksdagsledamot Folkpartiet
 • Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet

Behövs det komplement till Arbetsförmedlingen?

För såväl arbetsgivaren som arbetssökande är rätt hjälp vid rätt tillfälle avgörande. Fungerar det i dag, eller kan det bli bättre?

 • Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning TCO
 • Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
 • Emil Johansson, arbetsmarknadspolitisk utredare LO

Hur kan offentligt finansierade välfärds- och arbetsmarknadstjänster styras bättre?

Upphandling, uppföljning och kundval är viktiga delar i effektiva system. Vilka erfarenheter finns och hur kan det utvecklas vidare?

 • Björn Elmqvist, enhetschef externa tjänster Arbetsförmedlingen
 • Staffan Ström, rektor vuxenutbildningsenheten i Nacka
 • Stefan Holm, upphandlingsexpert Almega
 • Caroline Söder, VD TSL

Trender i omställning i Sverige och Europa

Arbetslivet förändras och ställer krav på omställning. Vad kan vi lära av andra europeiska länder?

 • Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen