Almega Express Special - Ny modell för att behandla alkoholproblem på arbetsplatsen

Välkommen till en halvdag med genomgång av och diskussion kring motiv och möjliga åtgärder för arbetsplatsen, chefen och den anställde att tidigt åtgärda alkoholproblem

Med den här utbildningen får du:

  • Socialstyrelsens reviderade riktlinjer 2014 om rekommenderad effektiv behandling
  • Presentation av en mindre tidskrävande och billigare behandlingsmodell

- ”15-metoden”

  • Vilka möjligheter har arbetsgivaren – ansvar och spelplan
  • Vikten av individanpassade åtgärder
  • Evidensbaserad utredning och behandling
  • Rättsläget: hur dömer domstolarna idag


Omfattning:
Halvdagsutbildning

Medverkande:
Almega, Ann Knutola (Alna), Ulric Hermansson (Karolinska institutet) samt Sveriges Företagshälsovård

Pris:800kr exkl moms för medlemmar/ 2500kr exkl moms för icke medlemmar