Kollektivavtalskurs Äldreomsorgsavtalet

Utöver de arbetsrättsliga lagarna är det kollektivavtalen som styr din relation till medarbetarna.


Innehåll:
Kursen utgår från kollektivavtalet för branschen, i kombination med de lagar som gäller på området och är anpassade efter just ditt kollektivavtal. Teori varvas med praktiska exempel. Vi vänder oss till chefer och medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Omfattning:
Heldagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad utbildning med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.