Lön sätts individuellt

Målsamtal

Målsamtal (också kallat medarbetarsamtal, utvecklingssamtal) diskuterar bland annat medarbetarens arbetssituation, vilka förväntningar som finns och medarbetarens behov av kompentens­utveckling. Målsamtalet resulterar i personliga mål för varje medarbetare.

Målsamtalet handlar om att planera framtiden tillsammans så att det finns en gemensam uppfattning om när medarbetaren har lyckats. Målsamtalet är utgångspunkten för lönesamtalet.

Almega kan anordna special­anpassade kurser i mål- och lönesamtal.