Individuell lönesättning

Löneprocess

Det är genom löneprocessen som lönepolicyn förverkligas. Löneprocessen består ofta av flera steg. Själva kärnan i processen är dialogen mellan chef och medarbetare i form av mål- och lönesamtal.

I löneprocessen ingår även att göra en tidsplan, bestämma riktlinjer för lönedialogen och lönesättningen, se över lönekriterierna och lönestrukturen samt eventuellt stämma av lönerna med det lokala facket. Det är viktigt att löneprocessen utvärderas för att säkerställa att den fungerar och förbättras.